Products
News
Contact list - NEW !
The contact list is a database of telephone contacts, which can easily maintain and share.

CIT Magnifier - NEW !
Screen magnifier is great tool for visually impaired. New product!

CIT Reader 6 - New version
New version has been released, you can try the demo version !

News

Informační linka o ptačí chřipce
Společnost CIT.CZ, spol. s r.o. je dodavatelem technologie pro Informační linku o ptačí chřipce.
Linku provozovuje Ministerstvo zemědělství, které se obrátilo na CIT.CZ, spol. s r.o. jako na spolehlivého a stabilního partnera, který je schopen pružně reagovat na požadavky zákazníků.
CIT.CZ dodal technologii během 2 dnů a od 17.3.2006 se tak mohou občané bezplatně informovat na telefonním čísle 800 100 415 na důležité skutečnosti týkající se této nemoci.

© CIT.CZ spol. s r.o. All rights reserved.