Products
News
Contact list - NEW !
The contact list is a database of telephone contacts, which can easily maintain and share.

CIT Magnifier - NEW !
Screen magnifier is great tool for visually impaired. New product!

CIT Reader 6 - New version
New version has been released, you can try the demo version !

News

CIT Reader 5 - nová verze programu
CIT Reader 5 přináší mnoho vylepšení, především optimalizace pro ovládání pomocí odečítačů obrazovky. K dispozici je trial verze na 14 dní. Pro seznam změn rozklikněte tuto novinku

Seznam změn:
 • Optimalizováno pro odečítače obrazovky.
 • Lepší převod PDF formátu do textu.
 • Přepnutí jazyka pomocí klávesové zkratky.
 • Možnost rozdělování výstupního souboru po čase.
 • Nastavitelné písmo v okně čtení.
 • V okně čtení fungují obecné zkratky CTRL+O/CTRL+S,..
 • Změna integrace co průzkumníka Windows.
 • Tlačítko Reset v kartách nastavení.
 • Zvuková signalizace stavu programu.
 • Signalizace stavu programu pomocí bublin.
 • Nastavitelná délka pauzy po tečce a po odstavci (pouze hlasy Speechtech).
 • Vylepšené čtení čísel.
 • Zrychlení práce se zkratkami.
 • Progress bar ukládání do souboru
 • ukazuje % i odhadovaný čas.
 • Nové možnosti detekce jazyka.
 • Nový zástupce pro ukončení programu.
 • Ukládání nastavení zvlášť pro každý hlas.
 • Rozdělění SAPI hlasů dle jazyka.
 • Další drobné úpravy.

Opravy:
 • Aktualizace zkratek.
 • převod/načítání velných souborů.
 • Občasný problém s pádem programu na win 7.
 • Další drobné opravy.

© CIT.CZ spol. s r.o. All rights reserved.