Products
News
Contact list - NEW !
The contact list is a database of telephone contacts, which can easily maintain and share.

CIT Magnifier - NEW !
Screen magnifier is great tool for visually impaired. New product!

CIT Reader 6 - New version
New version has been released, you can try the demo version !

News

Justiční palác Praha
Dodali jsme technologii pro nový Justiční palác na Míčánkách. Součástí dodaného velkokapacitního hlasového systému jsou aplikace Hlasové pošty, Faxserveru a Automatické spojovatelky. Systémy pracují na průmyslových PC v celkové konfiguraci 72 připojených linek.

© CIT.CZ spol. s r.o. All rights reserved.