Produkty
Novinky
Callhunter 5.4
Přizpůsobení chování dočasného úložiště pro operační systém MS Windows 10 po updatu.

Kontaktní list - Mitel + MXOne
Přidána přímá podpora zobrazení jména na pro telefony výrobce Mitel (dříve Aastra). Podpora automatického exportu názvů lokálních poboček přímo do ústředny MXone.

Callhunter SP1 ver. 5.3
Opravuje především přehrávání záznamů pomocí prohlížeče Chrome, a problém se startem programu po restratu počítače.

CIT Office 7.6.4.1


CIT Office | Hlasová pošta | IVR Systém | Monitoring hovorů | Fax server | SMS Server | Trial Verze !

IVR Systém

Automatické hlasové informační systémy obstarají odbavení příchozích hovorů do společnosti.
Volající má k dispozici vždy aktuální informace (propojení s databází, www atp.).
Paralelně můžete provozovat více hlasových stromů, každá divize/produkt podniku může používat vlastní.
Podoba hlasového stromu je ovlivněna časovým intervalem, číslem volajícího atd.
Při tvorbě hlasového stromu je možné využít i technologii syntézy (TTS) a rozpoznání (VR) hlasu.

Visual Kirké

Pro tvorbu a úpravu hlasových systémů slouží prostředí Visual kirké.
Jedná se o uživatelsky nenáročné, grafické prostředí pro tvorbu Hlasových systémů. Zde je dbán důraz na spolehlivost a uživatelskou přívětivost, proto práce s programem spočívá v tvorbě vývojových diagramů.
Tímto řešením získáte volnou ruku při tvorbě nebo úpravách IVR aplikací za podpory kontextové nápovědy v českém jazyce.

Hlavní vlastnosti:
  • Práce po síti LAN.
  • Neomezený počet různých IVR aplikací rozlišených dle vstupních parametrů.
  • Načítání údajů z externích souborů.
  • Napojení na databáze SQL a podpora SQL jazyka.
  • Okamžitá možnost úprav.
  • Množství předpřipravených funkcí.
  • Kompletně v češtine

Spojovatelka a čekací pole

Automatická spojovatelka vždy příjemným hlasem uvítá volajícího a spojí ho na základě tónové volby (DTMF) s firemním účastníkem, popřípadě oddělením, nebo operátorem hovořícím požadovaným jazykem.

Spojovatelku je možné doplnit o rozpoznávání hlasu (VR). Znamená to, že volající jednoduše řekne jméno volaného, nebo produktu, oddělení, atp. a spojovatelka jej automaticky spojí s přiřazenou linkou.

Automatická spojovatelka samozřejmě umí měnit funkčnost v závislosti na čase (noční, víkendový režim atd) a na stavu přihlášení uživatelů v síti LAN.

Pokud je linka nedostupná může nabídnout další možnosti např. přepojení na mobilní telefon volaného, nebo zanechání hlasové zprávy.

Aktualizace kontaktů může probíhat automaticky pomocí integrace se stávajícím telefonním seznamem.

Čekací pole spolehlivě vykryje provozní špíčky vašich operátorů. Když je skupina operátorů plně vytížena, hovor jednoduše zařadí do fronty a informuje volajícího o průběhu odbavení.

Statistika

Přehled o vytížení systému poskytuje modul Statistika. pohledy na data jsou uživatelsky definovatelné, je možné zobrazovat informace z konkrétních míst hlasového stromu. Získaná data je možné exportovat pro další zpracování nebo archivaci.
  
  
visual kirké
 
uživatelská tvorba statistiky
 
další informace


CIT Office | Monitoring hovorů | Telefonní seznam | Systém včasného vyrozumění | Systém kontroly života
Hlasová pošta | Spojovatelka a čekací pole | IVR na míru | Fax Server | Visual Kirké | SMS Server
© CIT.CZ spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.