Produkty
Novinky
Callhunter 5.4
Přizpůsobení chování dočasného úložiště pro operační systém MS Windows 10 po updatu.

Kontaktní list - Mitel + MXOne
Přidána přímá podpora zobrazení jména na pro telefony výrobce Mitel (dříve Aastra). Podpora automatického exportu názvů lokálních poboček přímo do ústředny MXone.

Callhunter SP1 ver. 5.3
Opravuje především přehrávání záznamů pomocí prohlížeče Chrome, a problém se startem programu po restratu počítače.

Systém včasného vyrozumění 6.2


Systém včasného vyrozumění je speciální komunikační server určený primárně pro krizové řízení. Usnadňuje a urychluje komunikaci, umožňuje mobilitu jednotek, optimalizuje dosažitelnost a spolehlivě přebírá nepříjemné rutinní úkony, tím šetří čas a peníze

Systém realizuje volání a v extrémně krátkém čase vyhledá zadané osoby až na stovkách telefonních linek současně, podle různých nadefinovaných strategií vyhledávání osob, přehrává interně uložená hlášení, poskytuje informace pomocí textů (SMS, FAX, PAGER, EMAIL), obsluhu systému informuje o průběhu akce. Na závěr akce přehledně shrne statistické údaje, včetně reakce konkrétních osob. Systém využívá nejpoužívanější komunikační kanály a s využitím všech přídavných modulů umožňuje sestavování konferencí, vícenásobné volání volajícího a podobně.

Systém včasného vyrozumění je možné také koncipovat, jako síťové řešení pro více subjektů. A to i autonomně pro každý subjekt. Tímto řešením lze docílit významných finančních úspor.

Rychlé informace, pohotové jednání
Schopnost současně nebo postupně vyrozumět a informovat velký počet účastníků telefonem a dalšími komunikačními prostředky (SMS, FAX, PAGER, EMAIL) je základem pro plynulý tok informací v mnoha oblastech použití:
  • při mobilizaci pohotovostního personálu hasičských (záloh) a dobrovolných záchranných sborů nebo jiných sborů poskytujících naléhavé služby
  • svolání krizového štábu, bezpečnostní rady, vyrozumění starostů obcí
  • při cílené evakuaci průmyslových oblastí a velkých komerčních budov (areál budov společnosti, hotely, obchodní domy, atd.), při požárech, povodních a jiných naléhavých případech nebo při cvičeních na tyto krizové situace
  • pro současné uvědomění policie, nemocnic, škol, úřadů, tisku
  • při výměně informací mezi hlavním sídlem společnosti a pobočkami při hlášení poruch z nadřízených systémů mobilním servisním technikům apod.Systém včasného vyrozumění je možné provozovat na těchto rozhraních:
  • IP.
  • Digitální linky (ISDN BRI, PRI, nebo PCM).
  • Analogové linky.
  
  
panel aplikace SVV
 
kontakt aplikace SVV
 
varianta sdíleného SVV


CIT Office | Monitoring hovorů | Telefonní seznam | Systém včasného vyrozumění | Systém kontroly života
Hlasová pošta | Spojovatelka a čekací pole | IVR na míru | Fax Server | Visual Kirké | SMS Server
© CIT.CZ spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.