Products
News
Contact list - NEW !
The contact list is a database of telephone contacts, which can easily maintain and share.

CIT Magnifier - NEW !
Screen magnifier is great tool for visually impaired. New product!

CIT Reader 6 - New version
New version has been released, you can try the demo version !

Contact list 2.1


Telefonní seznam je databáze telefonních kontaktů, kterou je možné jednoduše udržovat a sdílet.

Hlavní funkce
 • Členění na různé kategorie (např. globální, úsekovou, či osobní).
 • Přístupová práva dle kategorií.
 • Webová administrace kontaktů.
 • Jednoduché vyhledávání kontaktů.
 • Vytáčení z webové administrace kontaktů pomocí telefonní linky nebo pomocí XML na telefonech Mitel.
 • Zobrazení jména volajícího na display telefonu.
 • Adresář na display telefonu (zatím jen Mitel. dříve Aastra).
 • Historie volaných a volajících čísel na webu, a na telefonech Mitel.
 • Ve spojení s aplikačním serverem Monitoringu umožňuje automatické doplňování čísel o název nebo jméno.
 • Import kontaktů z Excelu, Outlooku anebo LDAP (např. MS Exchange).
 • Možnost připojení externího zdroje jmen telefonních čísel.
 • Přejmenování jmen poboček přímo v telefonní ústředně.
 • Založení kontaktu nebo připsání poznámky přímo na displeji telefonu během nebo po uskutečnění hovoru.
 • Nastavení rychlé volby telefonního čísla.
 • Přizpůsobení zobrazení, práv a nastavení aplikace pro různé typy telefonů nebo jednotlivé telefony.
 • Není nutná investice do CSTA.
  
  
webová administrace kontaktů
 
import z CSV
 
import pomoci LDAP
  
telefon Aastra
 
schéma telefonního seznamu


CIT Office | Monitoring | Contact list | Early warning system | Life Control Server
Voice mail | Operator and Waiting field | IVR | Fax Server | Visual Kirke | SMS Server
© CIT.CZ spol. s r.o. All rights reserved.